Wat we verder nog willen vertellen

Integer handelen

Arkin vindt het belangrijk om een integere organisatie te zijn. We gaan zorgvuldig om met cliënten, medewerkers, familie, verwijzers en samenwerkingspartners. Om de integriteit te bevorderen heeft Arkin een gedragscode ontwikkeld, waarin afspraken staan over het gedrag, de houding en het handelen van alle medewerkers binnen Arkin. Werken bij Arkin betekent dat we ook van jou verwachten dat je je houdt aan de normen en waarden die horen bij het integer uitoefenen van de werkzaamheden.

Arkin gaat zorgvuldig om met de privacy. Daarom heeft Arkin vastgelegd hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten en cliënten. Wat mag wel en wat mag niet. Op welke wijze Arkin omgaat met de verwerking van persoonsgegevens staat beschreven in de privacyverklaring en -reglement voor werknemers, vrijwilligers en sollicitanten van Arkin. Uitgangspunt bij de privacy van cliënten is dat iedereen die toegang heeft tot cliëntgegevens hier vertrouwelijk mee om gaat. Alleen hulpverleners die direct bij de behandeling van een cliënt betrokken zijn of medewerkers die beheersmatig met dossiers te maken hebben (zorgadministratie/dbc), hebben recht op toegang tot het cliëntdossier/ECD van de betreffende cliënt. En niemand anders.

Privacy

Opleiding en ontwikkeling

Arkin kent een actief beleid op het gebied van scholing en persoonlijke ontwikkeling. Minimaal één keer per jaar heb je een resultaat- en ontwikkelingsgesprek met je leidinggevende over de resultaten en je persoonlijke ontwikkelingswensen. Arkin heeft de mogelijkheden van horizontale en verticale doorstroom beschreven in de brochure ‘loopbaanpaden’. Deze loopbaanpaden worden ook gebruikt tijdens het resultaat en ontwikkelingsgesprek om samen te kijken naar je ontwikkel- en groeimogelijkheden. Arkin is ook een vooraanstaande opleidingsinstelling. Opleiden is een wezenlijk onderdeel van de strategie van Arkin. De zorg verandert voortdurend en opleiden betekent up-to-date zijn en nieuwe ontwikkelingen integreren in het curriculum. Het uitwisselen van kennis en de inhoudelijke interactie met opleidelingen bevordert transparantie, reflectie en inspiratie en verhoogt daarmee het werkplezier. Arkin biedt diverse beroepsopleidingen aan. De opleideling wordt in staat gesteld om vakgebieden en werkterreinen te verbinden en wordt betrokken bij innovaties en vernieuwende zorgarrangementen. Er zijn ruim 200 opleidingsplaatsen.

Arkin wil graag dat zijn medewerkers zo lang en zo gezond mogelijk kunnen blijven werken. Naast aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, hebben we daarom ook aandacht voor vitaliteit. Arkin heeft een arbo-beleid gericht op preventie. Daarnaast biedt Arkin het Nrgize programma aan. Dit programma staat voor verbinding, plezier, energie en gezonde keuzes. Het programma biedt jou activiteiten aan op het gebied van leefstijl thema's Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning: BRAVO! Doe jij samen met je collega's mee aan mindfullness of volg je samen een workshop Gezonde Voeding?

Gezonde leefstijl en vitaliteit

Goede balans werk-privé

Een goede balans tussen werk en privé is ook een voorwaarde voor vitale, tevreden en betrokken medewerkers. Daarom kun je er – binnen kaders – voor kiezen om je arbeidsduur flexibel aan te passen en ook kun je extra vakantiedagen bijkopen. Diverse verlofregelingen maken het bovendien mogelijk om - als dat nodig is - tijdelijk extra aandacht te geven aan de thuissituatie.

Appical is de onboardingsapp voor alle nieuwe medewerkers van Arkin, wellicht dus ook straks voor jou! In deze app staat informatie over Arkin, de merken en stafafdelingen, maar bijvoorbeeld ook veel gestelde vragen, een lijst van gebruikelijke afkortingen, testimonials van onze collega’s en ook alle praktische informatie over de eerste dagen bij Arkin! Op deze manier willen wij jou zo goed mogelijk informeren en op een interactieve manier betrekken bij onze organisatie! Je krijgt toegang tot Appical voor het merk of stafafdeling waar je komt te werken. Je wordt automatisch uitgenodigd door de personeels- & salarisadministratie (PSA) voor de Appical. We hopen dat je de app er vaak bij gaat pakken en dat het je de eerste maanden op weg helpt bij Arkin!’’

Onboardingsapp