Onze visie op behandeling

Alle cliënten die worden opgenomen, zijn ernstig ziek. In Mentrum Kliniek Nieuwe Meer is een multidisciplinair team aanwezig dat ervoor zorgt dat iedereen de juiste medische zorg krijgt. Ook somatische zorg is een essentieel onderdeel van de diagnostiek en behandeling. We behandelen volgens de laatste richtlijnen. Behalve de richtlijnen, is ook de zorgvraag van de cliënt bepalend voor het vervolg van de behandeling. We beseffen dat wij maar een kort intermezzo zijn in het gehele transmurale traject. We hebben dan ook altijd anderen nodig om een behandeling te laten slagen; behalve de client, betrekken we altijd zijn of haar naasten en (indien aanwezig) het ambulante team in de behandeling.