Onze visie op acute opname

Mentrum Kliniek Nieuwe Meer heeft een hoog-complexe GGZ-doelgroep (SGGZ) in huis. Wij hebben een heldere visie op de acute opnames die we doen: een opname duurt niet langer dan noodzakelijk; zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Arkins visie op zorg ‘Beter worden doe je thuis’ hebben wij hoog in het vaandel.

Deze manier van werken leidt tot eenduidigheid in behandeling en duidelijkheid voor cliënten, naasten, medewerkers en verwijzers. Het betekent ook dat we een aantal type opnames niet meer doen in Mentrum Kliniek Nieuwe Meer:

  • Cliënten die niet vallen onder de EPA+ doelgroep.
  • Opnames zonder acuut karakter of Wet Verplichte GGZ.
  • Opnames zonder doel, zonder bepaalde behandelduur en zonder uitstroomplan.
  • Opnames voor alleen detoxificatie.