Onze afdelingen

Met de visie op acute opname zoals we hierboven beschreven, zijn ook de verschillende afdelingen van Mentrum Kliniek Nieuwe Meer helder afgebakend. De benodigde zorgzwaarte bepaalt de instroom in de kliniek en de interne doorstroom. Mentrum Kliniek Nieuwe Meer heeft vier afdelingen, ingedeeld naar zorgzwaarte en met de mogelijkheid tot intensieve begeleiding.

image
image
image
image
image