Sterk in de stad met gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers

Ontwikkelen en groeien

Van preventieve zorg tot crisiszorg jij als Arkin medewerker bent een belangrijke schakel in de zorg en behandeling die Arkin biedt. Arkin is binnen de GGZ de grote stadsspeler met 12 merken en vestigingen in o.a. Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp, Hilversum, Utrecht , Amersfoort, Gorinchem en Dordrecht. Met elkaar helpen wij de leefbaarheid in deze steden te vergroten en dit doen wij vanuit onze missie en kernwaarden.

Samen Sterk in de Stad is het verbindende kader tussen onze merken en dat geeft ons als organisatie kracht en focus in het bieden van complexe zorg in een (groot)stedelijke context. Dit willen we nadrukkelijk samen doen: in nauwe afstemming en samenwerking met cliënten en naastbetrokkenen en met de partners en stakeholders om ons heen. Onze behandelvisie is gebaseerd op drie pijlers: herstel, gepast gebruik en het betrekken van naasten bij de behandeling en zorg die wij bieden (triadisch werken).

Onze missie is al vele jaren onveranderd en dit geeft niet alleen richting maar ook motivatie en inspiratie. Arkin wil graag hoog gekwalificeerde, betrokken medewerkers die in staat zijn om hun vakmanschap zo in te zetten dat dit voor individuele cliënten resulteert in de best mogelijke zorg en ondersteuning: ‘Wij verbinden cliëntperspectief met vakmanschap’.

Lef tonen gaat bij Arkin óók over het ambitieniveau van onze medewerkers. Wij vinden het stellen van hoge doelen, die net dat beetje extra vragen om ze te realiseren, belangrijk. Ook het innemen van een voortrekkersrol, om een complexe situatie in de maatschappij of binnen de organisatie het hoofd te bieden, hoort hierbij. Het tonen van lef past bij de maatschappelijke onderneming die Arkin wil zijn, waarin ondernemerschap en klinisch leiderschap worden gewaardeerd en gestimuleerd.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers passie hebben voor hun werk. Arkin is een lerende organisatie, waarbij medewerkers de kans krijgen zich te ontwikkelen. Lef tonen betekent ook dat je binnen een grote organsiatie met 12 specialismen kansen ziet en dat je ze pakt. Met dit magazine helpen we daarbij graag op weg ! Ook kun je contact opnemen met het Team Mobiliteit en Recruitment, 020 – 590 5712.