Specialismen Vergelijker

BASIS GGZ

Adres:

In alle wijken van Amsterdam. In de huisartsenpraktijk of op een van onze locaties. Online. We werken ook vanuit Amstelveen, Almere, Amersfoort, Diemen en Hilversum

Kenmerken: Behandeling van psychische klachten: depressie, angst, stress of verslaving. Ondersteuning en Herstel.

ARKIN JEUGD EN GEZIN

Adres: Amsterdam West – Baarsjesweg Diemen – Wisselwerking Amsterdam Noord – Strekkerweg Amsterdam Zuidoost – Polikliniek Ganzenhoef

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam. Kinderen en jongeren (0-23 jaar) uit de regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland kunnen bij ons terecht. Kinderen en jongeren komen bij ons voor diagnostiek en behandeling van ADHD / ADD, autisme spectrum stoornis, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen. Bij de behandeling kijken we altijd goed naar wat een kind en het gezin nodig heeft en wat het beste bij het kind past. Dit kunnen individuele behandelingen zijn, in een groep, met of zonder de ouders erbij. Medicatie kan helpen bij sommige problemen. Behandeling vinden op een van onze locaties plaats of bij cliënt thuis, afhankelijk van de aard en omvang van de problematiek. Arkin Jeugd & Gezin is gespecialiseerd in complexe problematiek. Bij enkelvoudige problematiek behandelen onze partners in de zorg, waarbij zij van de kennis en kunde van Arkin Jeugd & Gezin gebruik kunnen maken.

ARKIN OUDEREN

Polikliniek Centrum/Oud West/Oost/Deeltijdbehandeling Adres: Nieuwe Kerkstraat 156 1018 VM Amsterdam Centrum

Polikliniek Amsterdam Noord Adres: Strekkerweg 77 1033 DA Amsterdam

Polikliniek Zuidoost/Diemen Adres: Wisselwerking 46 1112 XR Diemen

Ouderenkliniek Adres: Laan van Helende Meesters 2 1186 AM Amstelveen

Arkin Ouderen biedt kortdurende hulp aan ouderen die de draad in hun leven kwijt zijn door psychische of geheugenproblemen en even niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.

Arkin Ouderen kent behalve de ouderenklinieken ook ambulante teams, geheugenpoliklinieken en een deeltijdbehandeling. Met enkele verpleeghuizen zijn intensieve samenwerkingsvormen op het gebied van langdurige zorg voor psychiatrische oudere bewoners.

Inforsa

Inforsa F.P.K. (Forensisch Psychiatrische Kliniek) Adres Duivendrechtsekade 55 1096 AH Amsterdam Diensten: Dag: 07:30u. – 16:00u. Laat: 14:00u. – 22:30u. Nacht: 22:15u. – 07:15u. Kenmerken afdeling Primair doel; • Delict gevaar reduceren t.b.v. doorstroom naar GGZ • Gestructureerde werkwijze en vooral individueel gericht. • Gedragsproblematiek en agressie veelal aanwezig. Problematiek: • Psychotische kwetsbaarheid • Persoonlijkheidsproblematiek • Voornamelijk schizofrenie • Middelengebruik • Verstandelijke beperkingen Inforsa HIBZ (Hoog intensief beveiligde zorg) Adres Duivendrechtsekade 55 1096 AH Amsterdam Diensten Dag: 07:30u. – 16:00u. Laat: 14:00u. – 22:30u. (In het weekend is de late dienst van 14:30-22:15) Nacht: 22:15-7:15 Tussen:10:00-18:00 Kenmerken Afdeling • Cliënten uit reguliere crisisketen bij wie sprake is bij fors gewelddadig gedrag, groepsontwrichting, en suïcidaliteit. • Doel is crisis wegnemen, terugstromen reguliere crisisketen • Vooral individueel gericht. • Gedragsproblematiek en agressie veelal aanwezig. Problematiek: • Psychotische kwetsbaarheid • Persoonlijkheidsproblematiek • Bipolaire stoornissen • Middelengebruik • Verstandelijke beperkingen Inforsa K.I.B. (Kliniek Intensieve Behandeling) Adres Vlaardingenlaan 5 1059 GL Amsterdam Tel: 020-590 1000 Diensten Dag: 07:30u. – 16:00u. Laat: 14:00u. – 22:30u. Nacht: 22:15u. – 07:15u. Tussen: 10:00u. – 18:30u. Kenmerken Afdeling • Cliënt komt bij KIB terecht wanneer reguliere klinische behandeling problematisch verloopt. • Problematische behandelrelatie wordt gestopt. • Diagnostiek op het gebied van pathologie en medicatie • Beleid ontwikkelen om te voorkomen dat opnieuw een problematische behandelsituatie ontstaat en dit overdragen aan de verwijzer. KIB Instroom: • Problematiek cliënten wordt in kaart gebracht • Vervolgens wordt er gezocht naar mogelijkheden voor passende behandeling • herstellen van de relatie tussen cliënt en verwijzend behandelteam KIB Kortdurend: • Is er voor cliënten van Arkin die regelmatig afdeling ontwrichtend gedrag laten zien in onze (opname)klinieken. • Voorziet in de behoefte deze cliënten snel, kort en intensief te behandelen in een daarvoor ingerichte veilige en gestructureerde omgeving. • Spant zich in voor het herstel van de samenwerkingsrelaties van de cliënt met het verwijzend behandelteam. • Primair doel: het herstellen van de constructieve samenwerkingsrelatie tussen cliënt en zijn belangrijke naasten. KIB Uitstroom: • Bereidt cliënten voor op terugplaatsing naar de afdeling van herkomst of naar een andere afdeling binnen de reguliere GGZ. • Deze afdeling is gespecialiseerd in het zoeken naar behandelmogelijkheden bij de verwijzende instelling en is verantwoordelijk voor het nazorgtraject. • Primair doel: training en terugplaatsing Problematiek: • Psychotische kwetsbaarheid • Persoonlijkheidsproblematiek • Middelengebruik • Vaak dubbel diagnose • Autisme Inforsa L.I.Z. (Langdurige Intensieve Zorg) Adres Duivendrechtsekade 55 1096 AH Amsterdam Tel: 020-5908245 Fax: 020-5908203 Diensten Dag: 07:30u. – 16:00u. Laat: 14:00u. – 22:30u. Nacht: 22:15u. – 07:15u. Tussen: 10:00u. – 18:30u. Kenmerken Afdeling • Cliënten voornamelijk komen binnen via K.I.B. • Doel om veilige, overzichtelijke en geordende omgeving te bieden • Zwaarste categorie cliënten • Verblijf max. 5 jaar Problematiek: • Psychotische kwetsbaarheid • Persoonlijkheidsproblematiek • Middelengebruik • Verstandelijke beperkingen

Reclassering valt ook onder Inforsa; wil je hier meer over weten, neem dan contact op met het Mobiliteit@arkin.nl.

Jellinek

Jellinek (alle locaties zijn volledig rookvrij, dit geldt ook voor de medewerkers)

Dag/Avond Detox Jacob Obrechtstraat Adres Jacob Obrechtstraat 92 1071 KR Amsterdam Tel: 020 590 15 25 of 020 590 2680 Diensten: Dag: 08:30-17:00u. Laat: 14:30-22:00u. Avond: 16:00-22:00u. Kenmerken Afdeling • Cliënten op de Dag/Avond Detox ontgiften één week en stromen daarna door naar hun vervolgbehandeling. Om de 3 weken is er i.p.v. een dagdetox een avonddetox • Cliënten worden zowel opgenomen (met bed op de KBO) als ambulant behandeld. • Opnames van buitenaf of 2e detox week na de klinische detox. • Programma van 7 dagen, groepsgerichte behandeling (modules) • Max. 8 of 9 cliënten starten dinsdag t/m maandag • Primair doel: veilig ontgiften, informatie verstrekken en voorbereiden op vervolgbehandeling • Eerste stap op weg naar de verbetering van de omstandigheden van de cliënt. Bijzonderheden Belangrijkste taak is het begeleiden bij de ontgifting en ontwenning. Behalve de opnamedag wordt er volledig zelfstandig gewerkt. Geen vrije parkeergelegenheid. Jellinek Klinische Behandeling Obrechtstraat Adres Jacob Obrechtstraat 92 1071 KR Amsterdam Diensten: Vroeg: 07:30 – 16:00 u. Dag: 08:30 – 17:00 u. Laat: 14:30 – 23:00u. Nacht: 22:45 - 07:45u Kenmerken Afdeling • Intensieve klinische behandeling voor mensen met ernstige verslavingsproblemen. • Open afdeling. • Opname is vrijwillig, dus weinig incidenten met agressie • Cliënten hebben van ma t/m vrijdag een vast programma. • Doel van de behandeling is cliënten voor langere tijd te laten stoppen met alcohol- en/of drugsgebruik. • Tijdens opnamen wordt gecommitteerd aan volledige abstinentie, inclusief nicotine. • Versterken zelfcontrole ter voorkoming van middelengebruik. • Inzicht verschaffen in verslavingsgedrag. • Verbeteren dagelijkse structuur en het vergroten van de zelfredzaamheid. • De duur van de behandeling is gemiddeld 6 weken. • Behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie en acceptance and commitment therapie • Groepsmodules gegeven door psychologen en de 24 uurszorg. • Volgt na een detox. Bijzonderheden • Nachtdiensten werk je alleen, op de KD is een collega aanwezig voor ondersteuning en vragen. • Geen vrije parkeergelegenheid. Jellinek Klinische detox Obrechtstraat Adres Jacob Obrechtstraat 92 1071 KR Amsterdam Diensten Vroeg: 07:30 – 16:00u. Laat: 15:00-23:00u. Nacht: 22:45- 7:45 Kenmerken Afdeling • Kortdurende en intensieve behandeling op een gesloten afdeling gedurende 7, 14, of 21 dagen. • Er wordt gerichte medische zorg geboden en begeleiding bij de ontgifting en ontwenning. • Ondersteuning bij het omgaan met ontwenningsverschijnselen en craving. • Aandacht besteed aan de periode na de opnamen en vervolgtraject. • Informatie verstrekken en voorlichting. • Opname vrijwillig • Gemêleerde populatie • Wisselwerking somatiek en psychiatrie Bijzonderheden • Nachtdiensten werk je alleen, voor ondersteuning kan je bij de collega van de KBO terecht. • Geen vrije parkeergelegenheid Jellinek Minnesota Adres Jacob Obrechtstraat 92 1071 KR Amsterdam Diensten: Dag: 07:30u. – 15:30u. Laat: 15:00u. – 23:00u. Nacht: 22:45u. – 07:45u. Kenmerken Afdeling • Jellinek Minnesota biedt: Klinische opname, Dagbehandeling en Poliklinische behandeling • Behandeling is gebaseerd op de 12-stappen methode (Minnesota model) • Ziektebesef staat op de eerste plaats • Cliënten komen vanaf externe detox • 1 nacht op een overloopkamer • Daarna volgt behandeling op een groep, max 6 weken of een poliklinisch, dan wel dagklinisch traject • De groepen zijn niet gemengd; er zijn 1 mannengroepen en 1 vrouwengroep • Cliënten hebben nooit alleen een slaapkamer. Het zijn 2 persoons kamers. Tenzij indicatie van arts. • Er zijn strikte regels omtrent pc gebruik, tv kijken, geen mobiele telefoon, etc. Laat je goed informeren over de regels • Deze groepen mogen geen contact met elkaar hebben. • Bij gebruik in huis, agressie incidenten, etc wordt overlegd met Manager Behandelzaken en kan schoring of ontslag het gevolg zijn • Bij agressie altijd ontslag. • Alle soorten verslaving, ook polyverslaving Bijzonderheden • De voornaamste werkzaamheden zijn het geven van medicatie, het uitvoeren van controles en het observeren op ontwenning. Verplicht: • Motiverende gesprektechniek • BHV • Medicatie • Injecteren • Kledingvoorschrift is: geen spijkerbroek, geen gympen, slippers of sneakers. Jellinek Vlaardingenlaan High Care Detoxificatie Adres Vlaardingenlaan 5 1059 GL Amsterdam Diensten Dag: 07:30u. – 16:00u. Laat: 14:30u. – 23:00u. Nacht: 22:30u. – 07:45u. Kenmerken Afdeling De afdeling is een besloten afdeling, de meeste cliënten zijn vrijwillig opgenomen. Soms komt een cliënt met een RM en incidenteel met een IBS. Cliënten op de afdeling maken misbruik van middelen en hebben bijbehorende problematiek. Zij komen op de afdeling om kortdurend te ontgiften vanwege problemen als: • Medisch: ernstige intoxicatie, ernstige ontwenning, complicaties voortkomend uit ontwenning etc. • Psychologisch/psychiatrisch: Depressie, angstaanvallen, psychose door gebruik of ontwenning, suïcidaliteit. • Sociaal: ernstige relatieproblemen, dreigende uit huis zetting, overlast. Kenmerken voor de HCD zijn: • Verblijfduur is 1 tot 2 weken • 22 bedden • Cliënten hebben vaak achter de verslaving persoonlijkheidsproblematiek • Cliënten komen op de HCD wanneer eerdere ontgifting op lagere niveaus niet gelukt is. • Cliënten komen of met spoed, of gepland binnen Bijzonderheden • DIM en BHV is wenselijk. Werkzaamheden: • observeren van gedrag • Medische handeling waar nodig • Medicatie uitzetten indien bevoegd • Vitale functies monitoren Jellinek High care detox en KBS Utrecht Adres Spaarnepoort 1 Utrecht Diensten: Dagdienst: 7:30-16:00 Late dienst: 15:00-23:00 Nachtdienst: 22:45-7:45 Kenmerken Afdeling De high care detox in Utrecht is een besloten afdeling, waar enkel mensen op vrijwillige basis opgenomen worden. Op de afdeling worden mensen opgenomen die verslaafd zijn aan alcohol en/of drugs. Er is mogelijkheid tot crisisopnames. Beide typen opnames (regulier en crisis) zijn kortdurend (ongeveer 10 dagen). Crisisopnames zijn geïndiceerd wanneer: • Medisch: ernstige intoxicatie, ernstige ontwenning, complicaties voorkomend uit ontwenning. • Psychiatrisch: depressies, psychoses of suïcidaliteit ten gevolge van middelengebruik of ontwenning De KBS is een modulair behandelprogramma, de basismodulen in het programma zijn Liberman module ‘Omgaan met verslaving’, sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie, emotieregulatie en eventueel farmacotherapie en/of psychodiagnostiek. Daarnaast zijn er aanvullende modulen op indicatie waaronder dag structurering, en op indicatie individuele behandeling voor co morbiditeit. De klinische opname duurt ongeveer 8 weken. Bijzonderheden • DIM en BHV is wenselijk

Mentrum

Kliniek Eerste Constantijn Huygensstraat Kenmerken Afdeling De kliniek 1e Constantijn Huygensstraat is een psychiatrisch ziekenhuis voor acute zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Zij kunnen hier op vrijwillige basis of gedwongen worden opgenomen voor behandeling, hulp en ondersteuning. Je werkt in onregelmatig rooster. Bijzonderheden BHV en DIM, gewenst niet verplicht Medicatie, gewenst niet verplicht Mentrum Herstelklinieken (op verschillende locaties) Diensten Dag: 07:30 – 16:00u. Laat: 14:30 – 23:00u. Nacht: 22:45-07:45 u. Kenmerken Afdeling • Open afdeling (locatie Jan Thomée kent ook een gesloten afdeling) • Rehabilitatiekliniek waar naast de vervolgbehandeling begeleiding en training wordt geboden. • Cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening, waarvan het ziektebeeld redelijk gestabiliseerd is. • Gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het verkrijgen van meer zelfstandigheid/regie over het eigen leven. • Behandeling wordt uitgevoerd door het ambulante wijkteam, in nauwe samenwerking met het verpleegteam van de Herstelkliniek. • Primair doel: terugkeer naar de ambulante situatie Bijzonderheden • Er is gratis beperkt parkeergelegenheid bij de locaties • Er zijn nog meer Herstelklinieken, voor meer informatie; Mobiliteit@arkin.nl Mentrum FACT Diverse locaties FACT-teams. Mentrum behandelt cliënten zoveel mogelijk in en met de eigen omgeving. Daarom werken wij met FACT-teams. Deze teams kunnen we op maat samenstellen, zodat onze cliënt altijd de juiste zorg krijgt. Intensief als het nodig is en meer op afstand als dat kan. (F)ACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. De behandeling is gericht op het verminderen van de symptomen en leren omgaan met de aandoening. Begeleiding kan zich richten op alle levensdomeinen. In onze FACT-teams, die werken volgens de FACT-methode, werken verschillende hulpverleners samen. Een team bestaat uit de volgende mensen: Psychiater, Psycholoog, Maatschappelijk werker, IPS Trajectbegeleider, (Sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen (SPV), Casemanagers, Ervaringsdeskundigen, Verslavings- en rehabilitatiedeskundigen.

Mentrum Kliniek Nieuwe Meer Adres Vlaardingenlaan 5 1059 GL Amsterdam Tel: 020-590 1003 • Intensive Care (HIC+) • High Care (HIC) • Medium Care • Trace Klinisch

NOVARUM

Novarum Centrum voor Eetstoornissen Adres Laan van de Helende Meesters 2 1186 AM Amsterdam  Telefoon: 020 - 590 47 10 Fax: 020 - 590 47 11 Diensten

Dag: dinsdag 10:30u. – 19:00u. Laat: 19:00u. – 22:30u.

vrijdag 08:30u. – 17:00u Kenmerken Afdeling

• Gespecialiseerd centrum voor eetstoornissen en obesitas • Gespecialiseerde behandelprogramma’s voor mensen met een eetstoornis en/of gewichtsproblematiek. • Voor- en na trajecten bij bariatrische operaties (maagband, gastric bypass, etc.) • Preventiecursussen. • Informatie over eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Bijzonderheden

• Novarum bevindt zich op een deel van de begane grond en op de 1e verdieping.

NPI

Adres: Amsterdam Noord, Oost, West en Amersfoort

Het NPI is een gespecialiseerd centrum in Amsterdam en Amersfoort voor behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblemen. Wij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte psychodynamische visie.

PUNTP

Adres: Roetersstraat 210 1018 WE Amsterdam (Hoofdlocatie)

Veelvoorkomende functies:

GZ-psychologen, klinisch psychologen, basis psychologen, psychiaters, verpleegkundig specialisten / SPV’ers en opleidelingen

Onze behandelingen richten zich op gezondheidsdoelen die je kunt bereiken door de oefeningen van je behandelaar en door de stapjes die je zelf zet. De oefeningen van je behandelaar richten zich op het omgaan met je klachten. Je behandelaar is hierin geschoold en deskundig. De stapjes gaan altijd over wat je wilt doen op het gebied van sociale relaties, werk/dagbesteding, leefstijl en/of je persoonlijke ontwikkeling. Jij hebt hierin als cliënt zoveel mogelijk de regie. Door zelf stapjes te zetten verander je actief, neemt je vertrouwen toe, vergroot je je weerbaarheid en verklein je de kans op terugval in oude patronen. Een behandeling bij PuntP bestaat uit één of meer behandelmodules.

ROADS

Adres Obiplein 16 1094 RB Amsterdam (Hoofdlocatie) Roads is actief in Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Haarlemmermeer en Diemen.

Veelvoorkomende functies, o.a.:

• Trajectcoaches (IPS / Re-integratie) • Werkbegeleiders • Groepsbegeleiders • Activiteitenbegeleiders

Bij Roads draait het om meedoen in de maatschappij, werken aan herstel en/of terugkeer naar werk of opleiding. Wij begeleiden mensen met lichte tot zware psychische aandoeningen en/of justitiële of verslavingsachtergrond naar dagbesteding, werk of opleiding. Roads is zorgaanbieder én maatschappelijk ondernemer. Roads zet zich in voor de sociale participatie en arbeidsre-integratie van mensen met psychiatrische-, verslavings- en/of justitiële problematiek. Arbeid is ons middel én doel. Als onderdeel van Arkin, beschikken wij over specialistische psychiatrische kennis en ervaring. Dit vullen we aan met een eigen aanbod training en therapie. Roads biedt werkplekken, activiteiten en dagbesteding op eigen locaties en bij reguliere werkgevers.

Inloop & Educatieve/recreatieve dagbesteding: Inloop bij Roads omvat een toegankelijk aanbod van activiteiten op het gebied van (re)creëren, bewegen, leren en eten. Iedereen is welkom en kan zonder afspraak op een inloop verschijnen om een praatje te maken of mee te doen met een activiteit. Deelname aan inloop (activiteiten) bevordert participatie en activering in groepsverband en kan een opstap zijn naar vaste dagbesteding.

Trajectcoaching (IPS/Re-integratie/Participatie): Trajectcoaching biedt de cliënt individuele ondersteuning bij het realiseren van, en/of het zelfstandig functioneren in, werk, vrijwilligerswerk, studie en/of dagbesteding. Werken vanuit de eigen kwaliteiten is hierbij het uitgangspunt.

Training en Therapie Soms kan het nodig zijn om met therapie te werken aan je herstel. Roads biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Ons Team Muiderpoort in Amsterdam biedt vier soorten therapie die kunnen helpen met herstel.

Arbeidsmatige dagbesteding/sociale firma's Print&Pixels, Zeefdrukmakers, Roads Technology, Appeltaart Imperium, Recycle, Roads Vervoer, Restaurant Freud, Het Kantine Project, De Houtstek, RoadsMaakt Roads heeft een aantal sociale firma’s. Winkels en bedrijven waar deelnemers arbeidsmatige dagbesteding kunnen doen of kunnen re-integreren. Deze sociale ondernemingen bieden mensen met een psychische kwetsbaarheid dagbesteding of een leer/werkplek aan waardoor zij weer kans krijgen om mee te doen in de maatschappij. Werken is namelijk goed voor gezondheid en werkt herstel bevorderend. Roads gelooft in een samenleving waar niemand wordt buitengesloten. Zo heeft Roads een restaurant, een houtwerkplaats, een appeltaartbakkerij, een webdesign bedrijf en een grote fietsenwinkel en werkplaats. Deelnemers leren hier vaardigheden die bij werken horen, zoals samenwerken, een dag indelen, kritiek krijgen en voor zichzelf opkomen. Uiteindelijk probeert Roads -waar mogelijk- deelnemers door te laten stromen naar regulier werk. Vaak functioneren de bedrijven ook als leer- en werkplaats.

Herstelgericht Verblijf Binnen de diverse woonomgevingen van Roads creëren wij een caring community: een veilige woonomgeving waarbij herstel, eigen regie en zelfredzaamheid centraal staan. De bewoners werken aan duurzaam herstel en worden hierbij ondersteund door professionals, ervaringsdeskundigen, medebewoners en vrijwilligers. Met behulp van medebewoners, vrijwilligers en ondersteuner werken bewoners aan hun eigen ontwikkeling op het gebied van gezondheid, wonen, werk, financiën, netwerk en zingeving. Een bewoner is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen herstel, maar staat er niet alleen voor.

SINAI

Langdurige Zorg Adres: Kastelenstraat 80 1083 DE Amsterdam

Opnamekliniek Sinaï Laan van de Helende Meesters Adres: Laan van de Helende Meesters 2 1186 AM Amstelveen

VIBU (Veteranen Kliniek)

Adres: Laan van de Helende Meesters 2 1186 AM Amstelveen

• kwetsbare cliënten met een psychiatrische stoornis die door hun psychosociale handicaps langdurig zorgafhankelijk zijn.  • veel aandacht besteed aan herstel in de vorm van werk, dagbesteding en het terugkrijgen van regie over het eigen leven. • Joodse waarden zoals verantwoordelijkheid voor elkaar, saamhorigheid en zorgzaam zijn voor de ander, nemen een fundamentele plaats in. • We hebben een gemêleerde cliëntengroep. • Er verblijven cliënten bij wie het accent ligt op wonen en het in stand houden van de nog aanwezige zelfstandigheid door middel van het bieden van structuur en dagbesteding. • Ook de zelfzorg vraagt bij deze cliënten op alle vlakken begeleiding en aansturing. • Expertise ligt in PTSS en psychiatrische beelden; traumabehandeling • Behandeling duurt een aantal weken

Bijzonderheden: • Pesach wordt gehandhaafd: dat betekent dat in die periode (10 dagen) geen voedsel in het gebouw gebracht mag worden. • Sabbath op vrijdag, Channoekah in december • Er gebeuren sporadisch incidenten • Kledingvoorschrift: schouders en knieën bedekt (ivm Joodse identiteit)

SPA

SPA Spoedeisende Psychiatrie Adres: 1e Constantijn Huygensstraat 38 1054 BR Amsterdam (Hoofdlocatie)

Kenmerken: 24 uur per dag, 7 dagen per week In de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) staan hulpverleners 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om eerste hulp te bieden aan jongeren en volwassenen met (zeer) ernstige acute problematiek op psychisch, psychosociaal en psychopathologisch gebied, al dan niet in combinatie met een verslaving.