Loopbaanpaden binnen de zorgadministratie

Medewerker zorgadministratie I

Functiegroep 35 Functie eis: MBO-2-Zorghulp

Wat doe je: - zorgadministratie en registratie, in diverse cliënt registratiesystemen - controleren en signaleren van de productie- - registratie systemen en evt. fouten daarin - informatieverstrekking aan cliënten en medewerkers

Doorstroom naar: Medewerker zorgadministratie II

Medewerker zorgadministratie II

Functiegroep 40 Functie eis: HBO of MBO-4 + bijscholing en ruime ervaring

Wat doe je:

- idem als bij Mw. ZA I maar dan ten aanzien van meervoudige financieringsstromen - informatieverstrekking aan cliënten en medewerkers m.b.t. bekostiging, wet- en regelgeving - procesoptimalisatie

Doorstroom naar: Coördinator zorgadministratie, Trainer ZA of Specialist Zorgadministratie en Controle

Medewerker zorgadministratie III

Functiegroep 45

Functie eis: Relevante HBO opleiding en ruime ervaring.

Wat doe je:

-idem als bij Mw. ZA I en II - informatieverstrekking aan cliënten en medewerkers m.b.t. bekostiging, wet- en regelgeving - adviseert merken en managers/behandelaren over de inrichting van de systemen met betrekking tot de zorgadministratie

- neemt deel aan in- en externe projecten

- beheert externe registratiesystemen (zoals VeCoZo, AGB en TRITS)

- Beheert, analyseert en ontwikkelt gerobotiseerde processen

- Controleert op decentraal niveau

- Instrueert decentrale medewerkers zorgadministratie en controleert de voortgang

Doorstroom naar: Trainer Zorgadministratie

Vanuit deze functie is ook doorgroei mogelijk naar de functie van Manager of Specialist Zorgadministratie

Coördinator zorgadministratie

Functiegroep 50

Functie eis: Relevante opleiding op HBO niveau en meerdere jaren ervaring met zorgadministratieve- en registratiewerkzaamheden. Ervaring in het operationeel leidinggeven.

Wat doe je: - coördineren van medewerkers zorgadministratie I, II en III bij de zorgadministratie werkzaamheden - faciliteren management en medewerkers in de uitvoering van de zorgadministratie - signaleren knelpunten - superuser voor gebruiker - genereren managementinformatie

Doorstroom naar: Trainer Zorgadministratie

Vanuit deze functie is ook doorgroei mogelijk naar de functie van Manager Zorgadministratie I

Trainer zorgadministratie

Functiegroep 50 Functie eis: Relevante HBO opleiding + didactische vaardigheden en kennis van zorgadministratie processen

Wat doe je: - ontwikkelen en uitvoeren van trainingen voor zorgadministratieve medewerkers en gebruikers - signaleren deskundigheidsbevorderingsbehoefte bij gebruikersgroepen - opstellen jaarplanning voor training

Specialist zorgadministratie en controle

Functiegroep 50 Functie eis: HBO diploma agogische opleiding, ruime werkervaring + een Post HBO diploma

Wat doe je: - signaleren en controleren gegevens op basis van een AOIC - formuleren richtlijnen m.b.t. declarabele productie - oplossen complexe fouten in de maandelijkse productie - ondersteunen van de gebruikers

Doorstroom naar: Specialist Zorgadministratie en Manager Zorgadministratie I

Specialist zorgadministratie

Functiegroep 55 Functie eis: HBO + Post HBO; kennis van zorgadministratie processen, wet- en regelgeving + ruime ervaring

Wat doe je: - ontwikkelen van beleid t.a.v. zorgadministratie, wet- en regelgeving - beleid uitwerken en implementeren - adviseren van management/directies over ontwikkelingen - bewaken van het toepassen van de juiste procedures, wet- en regelgeving

Doorstroom: Vanuit deze functie is doorgroei mogelijk naar de functie van Manager Zorgadministratie I