Loopbaanpaden ROADS

Activiteitenbegeleider I

Functiegroep 35 Functie eis: relevante agogische opleiding MBO-3 (bv activiteitenbegeleiding) enige kennis van psychiatrie

Wat doe je: - Cliënten begeleiden gedurende activiteiten - Administratieve werkzaamheden

Doorstroom naar:

Activiteitenbegeleider II, werkbegeleider I of II Of doorstroom naar andere agogische of verpleegkundige functies binnen Arkin.

Activiteitenbegeleider II

Functiegroep 40 Functie eis: Agogische opleiding MBO-4 aangevuld met relevante praktijkervaring en enige kennis van psychiatrie

Wat doe je:

- Organiseert, ontwikkelt en begeleidt activiteiten - Administratieve werkzaamheden - Voorstellen doen over aanbod van activiteiten - Werven van deelnemers aan activiteiten

Doorstroom naar: Werkbegeleider I en II Of doorstroom naar andere agogische functies binnen Arkin.

Werkbegeleider I

Functiegroep 40

Functie eis:

vakopleiding MBO-3 op gebied van de werkzaamheden die uitgevoerd worden (bijv kok, technisch etc) Enige kennis van psychiatrie en begeleiden van deelnemers/clienten

Wat doe je: - Begeleiden en instrueren van deelnemers/clienten met als doel het bevorderen van herstel en doorstroom naar (passende) werkplekken - Administratieve werkzaamheden - Kan acquisitie plegen t.b.v. de afzet van producten (bij sociale firma's)

Doorstroom naar:

Werkbegeleider II, trajectcoach Of doorstroom naar andere agogische of verpleegkundige functies binnen Arkin.

Werkbegeleider II

Functiegroep 45 Functie eis:

- vakopleiding MBO 4 - Kennis en ervaring in begeleiding en coaching - Enige kennis van psychiatrie en begeleiden van deelnemers/cliënten - Ruime vakervaring in het vakgebied en bedrijfsvoering

Wat doe je: - Idem als bij werkbegeleider I - Zorgdragen voor het behalen van commerciële doelstellingen/afspraken - Kan acquisitie plegen t.b.v. de afzet van producten (bij sociale firma's) - Stelt plan op met de deelnemers met individuele doelen

Doorstroom naar: teammanager/ trajectcoach Of doorstroom naar andere agogische of verpleegkundige functies binnen Arkin.

Trajectcoach (reïntegratie en participatie)

Functiegroep 50 Functie eis:

- Relevante agogische HBO opleiding - Kennis wet en regelgeving - Kennis van psychiatrische ziektebeelden

Wat doe je: - Trajectplan opstellen - Uitvoeren trajectplan - Begeleiding naar passende dagbesteding of behoud/vinden van werk of scholing - Acquisitie naar reguliere arbeidsplaatsen en het opstellen van offertes ten behoeve van trajecten - Training/voorlichting verzorgen

Doorstroom naar: Teammanager andere agogische of verpleegkundige functies binnen Arkin.

Manager Roads

Functiegroep 60 Functie eis: relevante HBO opleiding Aangevuld met management en/of bedrijfsvoeringservaring

Wat doe je: - Ontwikkelen inhoudelijk zorgaanbod o.b.v. vraag en dit implementeren in teams of sociale firma’s - Zorgdragen kwaliteit dienst en zorgverlening - Financieel beheer - Leidinggeven aan teams/sociale firma’s - Adviseren over beleid - Indien van toepassing bewaken commerciele bedrijfsvoering sociale firma’s

Doorstroom:

Naar hoger management