Loopbaanpaden binnen de psychologische functies

Master Psycholoog

Functiegroep 60 Functie eis:

WO-opleiding psychologie met afstudeerrichting klinische psychologie + basisaantekening psychodiagnostiek

Wat doe je: - voert intake-gesprek - levert bijdrage aan diagnose - levert bijdrage aan opstellen behandelplan - voert (deel)behandeling uit (dit alles onder auspiciën van regiebehandelaar)

Doorstroom naar: GZ-psycholoog

GZ-Psycholoog

Functiegroep 65 Functie eis: Idem + opleiding tot GZ-psycholoog

Wat doe je:

- stelt de diagnose en behandelplan op - verzorgt definitieve verwijzing - voert behandeling uit

Doorstroom naar:

Psychotherapeut, Klinisch psycholoog en/of leidinggevende functie

Psychotherapeut

Functiegroep 70

Functie eis:

Idem + opleiding psychotherapeut

Wat doe je: - voert gespecialiseerde intakegesprekken uit - voert diagnostisch onderzoek uit - indiceert behandeling - geeft psychotherapie

Doorstroom naar: Klinisch Psycholoog of naar leidinggevende functies of specialisatie in methodiek en/of doelgroep

Klinisch Psycholoog

Functiegroep 70 Functie eis: Idem + opleiding klinisch psycholoog

Wat doe je: - stelt de diagnose en behandelplan op - voert behandeling uit voor de complexere cases - voert wetenschappelijk onderzoek uit - leidt (na 5 jaar ervaring) collega’s op - geeft supervisie - ontwikkelt beleid en innovatie tav cliëntenzorg

Doorstroom naar:

Leidinggevende functies of specialisatie in methodiek en/of doelgroep