Loopbaanpaden binnen de Facilitaire en receptie functies

Medewerker Facilitair I

Functiegroep: 20 Functie eis: MBO-2 niveau

Wat doe je: - huishoudelijke, logistieke en restauratieve werkzaamheden - verrichten van eenvoudige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden - signaleren van defecten en storingen

Doorstroom naar: Medewerker facilitair II of functies bij de receptie.

Medewerker Facilitair I|

Functiegroep 25 Functie eis: MBO-2 niveau + relevante vakopleiding

Wat doe je: zie medewerker Facilitair I aangevuld met: - toezicht houden op het gebruik van algemene ruimten in en om locatie - beheren van materialen, gereedschappen en neemt goederen in ontvangst - ontvangen en begeleiden externe dienstverleners naar de plek waar de reparaties plaatsvinden

Doorstroom naar: regiocoördinator of naar functies bij de receptie

Medewerker receptie I

Functiegroep 25

Functie eis: MBO-2 niveau, aanvullende trainingen en BHV opleiding

Wat doe je:

- receptie, telefonie en eenvoudige administratieve werkzaamheden - werkzaamheden met meerdere mensen op een receptie in een minder complexe setting

Doorstroom naar: Medewerker receptie II of Medewerker receptie III

Medewerker receptie II

Functiegroep 30 Functie eis: MBO-3 niveau, aanvullende trainingen en BHV opleiding

Wat doe je: Idem als medewerker receptie I, aangevuld met: - facilitaire werkzaamheden - voert de werkzaamheden solistisch uit, in een meer complexe setting

Doorstroom naar: Medewerker receptie III

Medewerker receptie III

Functiegroep 35 Functie eis: MBO- niveau 3 + diploma beveiliging

Wat doe je: Idem als medewerker receptie II, aangevuld met: - beveiliging van personen, terreinen en gebouwen - ondersteunen bij calamiteiten

Doorstroom naar: Cliëntbegeleider Spoedeisende Psychiatrie (binnen de functiestraat verzorgende- en verpleegkundige functies), Manager Facilitair & Receptie

Manager Facilitair & Receptie

Functiegroep 50 Functie eis: HBO opleiding op het gebied van facilitair en relevante werkervaring

Wat doe je: - leidinggeven aan 1 van de facilitaire regio’s - zorgdragen voor de implementatie van het vastgestelde facilitaire beleid en werk processen binnen de eigen facilitaire regio - spil zijn tussen de facilitaire processen en de zorgprocessen - afstemmen met zorgmanagers en de afdeling vastgoed - toezicht houden op naleving van relevante wet- en regelgeving - controleren van uitgevoerde werkzaamheden en signaleren van afwijkingen

Doorstroom naar: Managementfunctie

Cliëntbegeleider Spoedeisende Psychiatrie

(Valt niet onder de facilitaire functies, maar onder de functiestraat Verpleegkundige en Agogische functies)

Functiegroep: 40 Functie eis: MBO Diploma beveiliger aangevuld met: -globale kennis van de psychiatrie en verslaving - ervaring met de-escalerende interventie methoden

Wat doe je: - uitvoeren van werkzaamheden bij de onderzoeksruimten van de spoedeisende psychiatrie - goede sociale vaardigheden worden gecombineerd met de-escalerende interventiemethoden ter ondersteuning van hulpverlening binnen de onderzoeksruimte

Doorstroom: Door het volgen van de juiste opleiding kan men doorstromen naar de agogische of verpleegkundige functies