Loopbaanpaden binnen B.I.T.S.

(Beheer, Informatievoorziening, Technologie en Services)

ICT Beheerder I

Functiegroep 40 Functie eis: relevante MBO-4- opleiding, kennis van gangbare ISM/ITIL processen

Wat doe je: - beheer en ondersteuning - meldingen afhandelen van ICT gebruikersvragen - lokaliseren en oplossen storingen - ondersteunen van gebruikers bij gebruik van soft- en hardware - aanmaken, wijzigen en opheffen gebruikersaccounts - administratieve werkzaamheden

Doorstroom naar: ICT Beheerder II

In deze functie werk je binnen een aandachtsgebied. Doorstroom over de verschillende aandachtsgebieden is denkbaar.

ICT Beheerder II

Functiegroep 45 Functie eis: idem als bij I, + vakgerichte certificatie + ruime werkervaring

Wat doe je: idem als ICT beheerder I aangevuld met - beheren, testen en onderhouden technische ICT voorzieningen - doorvoeren nieuwe releases en updates - risico’s, problemen en/of mogelijkheden signaleren - beantwoorden gebruikersvragen (vanuit aandachtsgebied) - opstellen gebruikersinstructies - geven gebruikers trainingen - deelnemen aan projecten - opstellen programma van eisen

Doorstroom naar: ICT Beheerder III of Coördinator ICT

In deze functie werk je binnen een aandachtsgebied. Doorstroom over de verschillende aandachtsgebieden is denkbaar.

ICT Beheerder III

Functiegroep 50

Functie eis: relevante HBO- opleiding, kennis van gangbare ISM/ITIL processen, vakgerichte certificaten, werkervaring

Wat doe je: idem als ICT beheerder II aangevuld met - waarborgen kwaliteit van ICT-voorzieningen en interfaces tussen applicaties - opstellen (interne, op het aandachtsgebied gerichte) projectplannen - deelnemen aan projecten of projectleider en aansturen projectmedewerkers (op het aandachtsgebied gericht) - signaleren trends, initiëren verbeteringen en adviseren over ICT beleid- en architectuur

Doorstroom naar: Coördinator ICT

In deze functie werk je binnen een aandachtsgebied. Doorstroom over de verschillende aandachtsgebieden is denkbaar.

Functioneel Beheerder I

Functiegroep 45 Functie eis: relevante MBO-4- opleiding, kennis van gangbare ISM/ITIL processen, vakgerichte certificaten, ervaring met gangbare applicaties Wat doe je: - configureren zorg- of ondersteunende gebruikersapplicaties en beheren hiervan - zorgdragen voor de kwaliteit van de applicaties, zoeken naar verbeteringen en signaleren potentiele risico’s - testen en onderhouden applicaties en databases - storingen en incidenten oplossen, knelpunten onderzoeken en verbeteringen voorstellen - opstellen gebruikers instructies - informatiebehoefte van de gebruikers vertalen naar functionele ontwerpen - signaleren knelpunten en verbetervoorstellen doen - deelnemen aan vakinhoudelijke projecten

Doorstroom naar:

Ambulant werkende II Groepsbegeleider II binnen een van de klinieken binnen Arkin Verpleegkundige (door het volgen van de verkorte verpleegkundige opleiding binnen Arkin)S

Functioneel Beheerder II

Functiegroep 50 Functie eis: relevante HBO- opleiding, aangevuld met vakgerichte certificaten, kennis van en ervaring met meer complexe applicaties, relevante werkervaring Wat doe je: idem als Functioneel beheerder I, aangevuld met

- beheren complexe en bedrijfskritische applicaties - vertalen van processen naar applicaties en informatievoorziening - adviseren over ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving - aansturen van deelprojecten vanuit het aandachtsgebied - opstellen functionele ontwerpen en managementinformatie

Doorstroom naar: Coördinator ICT (met aandachtsgebied), Adviseur I of leidinggevende functie In deze functie werk je binnen een aandachtsgebied. Doorstroom over de verschillende aandachtsgebieden is denkbaar.

Coördinator ICT (met aandachtsgebied)

Functiegroep: 50 Functie eis: idem als bij FB-II, aangevuld met ervaring op het gebied van leiden van projecten en kennis van processen Wat doe je: - coördineren van de werkzaamheden en het aansturen van de medewerkers binnen de ICT werkeenheid om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen

Doorstroom naar:

Adviseur I

Contentmanager I

Functiegroep 45 Functie eis: HBO werk- en denkniveau + ervaring met informatievoorzieningen Wat doe je: faciliteren van de informatievoorziening (document management, websites, folders, zorg- en medewerkersportalen) van de organisatie met als doel cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers te voorzien van relevante, toegankelijke en betrouwbare informatie

Doorstroom naar: Content manager II of Adviseur I

Contentmanager II

Functiegroep 50 Functie eis: Idem als bij CM I, aangevuld met ervaring in de zorg, kennis van content management en kennis van informatieveiligheidseisen. Wat doe je: - het faciliteren van de informatievoorziening (document management, websites, folders, zorg- en medewerkersportalen) van de organisatie met als doel cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers te voorzien van relevante, toegankelijke en betrouwbare informatie - geven van voorlichting en informatie over de verschillende informatievoorzienings-systemen. - ontwikkelen en beheren zoekfuncties, metadata en sjablonen van de verschillende informatievoorzieningen - zorgdragen voor de vindbaarheid van documenten - signaleren van knelpunten en opstellen verbetervoorstellen

Doorstroom naar: Adviseur I

Adviseur I

Functiegroep 55 Functie eis: Relevante HBO/Post HBO (bijvoorbeeld bedrijfskundige informatie), kennis van gangbare ICT- en bedrijfsprocessen. Wat doe je: - adviseren over en realiseren van aanpassingen in de informatievoorziening of functionaliteiten binnen één of meerdere aandachtsgebieden, zodat deze aansluit op de informatiebehoefte in de organisatie en deze optimaal in relatie staat tot de systemen en informatievoorziening binnen het betreffende aandachtsgebied - mogelijk ook uitvoerende taken bij het beheer van applicaties binnen een aandachtsgebied

Doorstroom naar: Adviseur II

In deze functie werk je binnen één of meerdere aandachtsgebieden. Doorstroom over de verschillende aandachtsgebieden is denkbaar.

Adviseur II

Functiegroep 60 Functie eis: relevante WO (bijvoorbeeld bedrijfskundige informatica), kennis van gangbare ICT en bedrijfsprocessen, ruime werkervaring Wat doe je: Adviseren over en realiseren van aanpassingen in de organisatiebrede informatievoorziening of functionaliteiten zodat deze aansluit op de informatiebehoefte in de organisatie en deze optimaal in relatie staat tot de managementinformatie, zorg informatievoorziening (Elektronisch Cliënten Dossier), de administratieve organisatie en/of bedrijfsprocessen

Doorstroom naar: Projectmanager, leidinggevende functie In deze functie werk je binnen één of meerdere aandachtsgebieden. Doorstroom over de verschillende aandachtsgebieden is denkbaar.

Operationeel Manager

Functiegroep 60 Functie eis: HBO + Post HBO niveau aangevuld met kennis van en ervaring met leidinggeven en ICT. Wat doe je: - Beleid en advies - Implementatie van beleid - Zorgdragen voor optimale werkprocessen en procedures - Uitvoeren jaarplannen en bewaken van de afdelingsbudgetten - Leidinggeven

Doorstroom naar: hoger management binnen en buiten de organisatie, specialisme binnen de ICT

Ondersteuner Projectmanagement

Functiegroep 45 Functie eis: relevante HBO opleiding aangevuld met kennis op het gebied van projectmanagement (Prince II), kennis op het gebied van marketing Wat doe je: - ondersteunen van een projectorganisatie en de projectmanagers bij de uitvoering van projecten en het ondersteunen bij de communicatie en educatie rondom de projectresultaten. - administratieve ondersteuning bij een project en bv inrichten projectsites, verzamelen projectgegevens etc. - verzorgen communicatie van projecten - beheren projectdocumentatie

Doorstroom mogelijk naar Bestuurs- directiesecretaresse

Projectmanager IM

Functiegroep 65 Functie eis: relevante WO opleiding aangevuld met kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement, zeer ruime werkervaring in een vergelijkbare functie, kennis van besturingsmodellen besluitvorming- en veranderingsprocessen Wat doe je:

leiden van organisatiebrede projecten ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van beleids-, product-, en/of dienstverbeteringen en innovaties, ten aanzien van het informatiegebruik of automatisering, binnen de organisatie

Doorstroom naar: Manager (binnen of buiten afdeling)

Informatie Architect

Functiegroep 65 Functie eis: relevante WO opleiding op het gebied van bedrijfskunde en/of informatica, zeer ruime werkervaring in een vergelijkbare functie, specialistische kennis van informatie architectuur

Wat doe je: ontwerpen en borgen van kwaliteit, samenhang en compliance betreffende de informatie- en IT- architectuur, de data architectuur en de informatiebeveiliging met als doel de samenhang en veiligheid van applicaties en gegevensverzamelingen te verbeteren en borgen

Doorstroom naar: leidinggevende functie