Functiehuis Arkin

Binnen Arkin wordt gewerkt met een ‘generiek functiehuis’ oftewel een samenhangend geheel van een beperkt aantal compact en in algemene termen beschreven functies, die met elkaar de inrichting van de organisatie weergeven.

Wat betekent dit voor jou in je zoektocht naar mogelijkheden binnen de organisatie?

In de navolgende pagina’s zijn per discipline de generieke functiestappen beschreven. Heb je bijvoorbeeld een agogische opleiding, kijk dan eens in de functiestraat ‘Agogisch’ om te zien welke loopbaanstappen er voor jou mogelijk zouden kunnen zijn en welke eisen daarbij horen.