Leren & Ontwikkelen

De afdeling L&O staat voor het pro-actief ontwikkelen van leertrajecten of -activiteiten. Hierbij zetten wij in op een combinatie van verschillende leervormen, zodat hetgeen je leert beter wordt verankerd in wat je kent, weet en doet. Wij verdiepen ons in en sluiten aan bij wat er inhoudelijk en organisatiekundig speelt, zowel Arkin-breed als merkspecifiek.