Specialisatietrajecten Psychologen

Schematherapeut

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die de cliënt helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn, en om op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

VGCT

Als cognitief gedragstherapeut VGCt (cgt'er) voer je cognitief gedragstherapeutische behandelingen op verantwoorde manier uit. Veel psychologen volgen aan het begin van hun loopbaan een basiscursus CGt.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen met posttraumatische stress stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van concrete, akelige gebeurtenissen, en waarbij het denken aan die gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.