Kalender - februari

02 februari

online training

Wet- en regelgeving in de GGZ

Lees verder ››

02 februari

online training

Werkbegeleiding voor begeleiders van leerling-verpleegkundigen

Lees verder ››

02 februari online training

Medicatie Delen

Lees verder ››

03 februari

klassikale training

Herhalingsdag 4-daagse DIM training

Lees verder ››

03 februari

online training, toets klassikaal

Medicatie delen

Lees verder ››

05 februari

online en klassikaal

DIM Basis Communicatie-training

Lees verder ››

08 februari

klassikale training

4-daagse DIM training

Lees verder ››

09 februari

online training

CGT bij middelengebruik en gokken

Lees verder ››

11 februari

klassikale training

4-daagse DIM training

Lees verder ››

11 februari

online training

Primair Proces en Regiehouders Roads

Lees verder ››

15 februari

online training

Kennis over Middelen

Lees verder ››

15 februari

online training

Verdiepings-training Relatie-beheer Roads

Lees verder ››

18 februari

online training

Ambulantisering

Lees verder ››

19 februari

klassikale training

Injecteren voor niet-verpleegkun-digen

Lees verder ››

24 februari klassikale training

Injecteren voor niet-verpleegkun-digen

Lees verder ››

25 februari

online en klassikaal

DIM Basis Communicatie-training voor arts assistenten

Lees verder ››